Tag: Wiktorówki

„Ekologiczna chrześcijańska wizja świata – 160 lat objawień

160 Rocznica objawień Matki Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr pasterce Marysi Murzańskiej była okazją do uroczystości z udziałem metropolity