Tag: Morski Oko

Konie ze wspomaganiem…

Konie pracują na drodze do Morskiego Oka są w bardzo dobrej kondycji. Tak orzekli specjaliści weterynarze ze specjalnej